Betingelser og vilkår for standard montering

Published by admin on

Punktene under viser hva som inngår i en normal montering, og hva som kreves av kunden forut monteringen:

 

– Montering av varmepumpens innedel, inntil 2,4 meter over gulvnivå.

– Montering av varmepumpens utedel, inntil 1,5 meter over bakkenivå

– Inntil 140 km kjøring totalt(tur/retur)

– Rørgjennomføring(1 hull)

– Rørstrekk inntil 4 meter(eks. drensrør)

– Gjennomgang av varmepumpens hovedfunksjoner og oppstart

– Fri ferdsel på arbeidsområde

– Nødvendig informasjon som kan være relevant for monteringen*

– Jordet stikkontakt/kurs: Varmepumpen må kobles til en jordet stikkontakt. Dersom det ikke er tilgjengelig jordet kurs ved plasseringen av innedel/utedel, er det kundens ansvar å installere en  jordet kurs for egen kostnad. Det anbefales å bruke en 16 ampere kurs.

———————————————————————————

 

Faktorer som endrer totalpris kan være:

– Flere rørgjennomføringer

– Lift-/stillasleie

– Rørstrekk over 4 meter

-Rydding og klargjøring av monteringsplass

– Boring i murvegg

Listen er ikke uttømmende.

 

Hvis du er usikker på om montering hos deg vil komme under vilkår for standard montering, vil det være lurt å be om befaring.

 

*Varmopp fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murpuss, sprø murstein, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg og så videre.

 

 

 

 

Call Now Button